راهنمای خرید گیتار

راهنمای خرید گیتار

اگر برای اولین بار است که می خواهید گیتار خریدن را تجربه کنید، این تجربه (مخصوصا برای قشر جوان) بسیار هیجان انگیز و شیرین است. وقتی وارد بازار می شویم و هیچ دانشی از اینکه چه سازی خوب هست یا بد را نداریم، دچار سرردگمی و ابهام  میشویم. زیرا مدل ها و قیمت ها انقدر […]