ورزش برای نوازندگان گیتار را جدی بگیرید .

در این مطلب میخواهیم به اهمیت ورزش برای نوازندگان بپردازیم .همانطور که نوازندگان تمرین های خود را در اولویت قرار میدهند ،باید برای ورزش و انجام حرکات کششی هم ،روزانه 10 الی 15 دقیقه زمان اختصاص دهند . در نوازندگی گیتار دست ها،بازوها،آرنج،ستون فقرات و انگشت ها همگی درگیرند و اگر این ورزشهای کششی در […]