آموزش آکوردهای باره دار در گیتار

آکوردهای باره دار در گیتار بهتر است با آکوردهای باره دار در گیتار آشنا شویم. اینکه آکوردهای باره دار به چه نوع آکوردهایی گفته می شود و اینکه چه ضرورتی دارد که ما باید این آکوردها را یاد بگیریم. در اینجا می خواهیم تعریف ساده ای از آکوردهای باره دار داشته باشیم. آکوردهای باره دار […]