3 تکنیک اساسی ملودی در گیتار پاپ به زبان ساده

اجرای تکنیک های ملودی در گیتار (پاپ)، باعث میشه که ملودی زیباتر و حرفه ای به گوش برسد. تکنیک های ملودی نقش بسیار مهمی را در حرفه‌ای تر نواختن ملودی ایفا میکند . در واقع وجه تمایز یک نوازنده ی عادی از نوازنده ی حرفه‌ای، اجرای تکنیک های ملودی است . تکنیک های ملودی بیشتر […]