اصطلاح فرت در گیتار چیست؟

اصطلاح فرت در گیتار چالشی است که این درس به شما کمک می کند تا به طور موثر با آن مقابله کنید. آیا می دانستید که یک گیتار 22 فرت شامل 138 نت است؟ این یک کار بزرگ است که هم گیتاریست های مبتدی و هم با تجربه را به چالش می کشد. این درس […]