تاریخچه ی گیتار

در مورد تاریخچه ی گیتار نقل قول های مختلفی وجود دارد . عده ای بر این باورند که که گیتار از مصر سرچشمه و نشات گرفته است و عده ای بر این باورند که گیتار از سیتارای یونانی-عاشوری که به وسیله ی رومی ها به اسپانیا آورده شده است مربوط میشود . قدیمی ترین نمایش […]