چه سیمی را برای گیتارمان انتخاب کنیم ؟

این سوالی است که ذهن بسیاری از نوازندگان گیتار رو به خود مشغول کرده است و هم چنین سوالهایی مانند اینکه چه تفاوتی میان سیم های مختلف گیتار و برندهای مختلف وجود دارد . مهم ترین نکته ای که باید بدانید این است که جنس سیم و نوع ضخامت آن ها تاثیر مستقیم روی صدای […]